Sochair Shláinte agus Gníomhaíocht Choirp

                                                 Dúshlán Gréasáin
 
                                         Conas ar féidir linn cabhrú le Seán Mac Carthaigh?


       
Tasc    Cad a dhéanfaidh mé?

  

Cuirfidh do rang "Feachtas Eolais ar na Sochair a bhaineann le Gníomhaíocht Choirp" le chéile chun cabhair a thabhairt do dhaoine cosúil le Seán chun a fháil amach conas is féidir a gcineál saoil a fheabhsú ionas go mbeadh said ag mothú níos fearr.  Is é an tasc atá agat mar bhall d’fhoireann ná cabhrú le Seán breathnú ar an ról atá ag scíth, gníomhacht choirp agus bia i soláthar fuinnimh chun riachtanais a chorp a chomhlíonadh agus a chaighdeán saoil a fheabhsú. 

 

Is é an misean atá agat chun Seán a chabhrú ná;

 

1.       A nósanna itheacháin a fheabhsú i dtreo is go mbeadh níos mó fuinnimh aige. An féidir linn aiste bia shláintiúil a phleanáil do Sheán ag baint úsáide as an bpirimid bhia mar threoir?  Caithfimid a fháil amach cad iad na rudaí a théann i bhfeidhm orainn an bia mícheart a ithe!

2.      Níos mó aclaíocht a fháil chun fuinneamh a scaoileadh i gceart. An féidir linn cabhrú le Seán roghanna ar feadh an tsaoil a dhéanamh agus a insint dó faoi na míbhuntáistí a bhaineann le heaspa gníomhaíochta?

3.       Liosta treoracha a thabhairt dó a chabhróidh leis, roghanna stílbheatha a bheadh réadúil agus dearfa a dhéanamh chun a shláinte a fheabhsú.

4.      Bealaí difriúla a thaispeáint dó chun a scíth a ligint a chabhróidh leis codladh a fháil.
Caithfimid a fháil amach cén fáth nach bhfuil sé ag codladh. Tá sé riachtanach do Sheán go mbeadh a fhios aige cad a tharlaíonn dá chorp i gcás struis agus conas déileáil leis sin.

 

Féach ar na láithreán gréasáin seo a leanas chun tosnú agus déan taifead de na socruithe ar Na Sochair Shláinte de Ghníomhaíocht Choirp


Sochair Ghníomhaíocht Choirp (Foras Croí na hÉireann)
Sochair Ghníomhaíocht Choirp (Bord Sláinte an Oirthuaiscirt)

7 Sochair de ghníomhaíocht choirp rialta